לחברת זהר דיוק אישור פיקוד העורף על מגוון מוצרים ובינהם "התקן עידו". אישור פיקוד העורף ניתן לאחר בדיקה קפדנית של מכון התקנים עבור על סט המוצרים.

אישור מכון התקנים

אישור פיקוד העורף