1. העברת הצנרת

צינורות הגז ,החשמל וצינור ניקוז שרשורי

בממ"ד קיים יהיה מכסה שלם אולם בממ"ד שהוכן ל"התקן עידו" ימצא המכסה המתאים מותקן כבר. יש להוציא אותו על מנת לקבל את הערכה.  הקפידו שאטם גומי ישאר במקומו, ושימרו על האומים להידוק ההתקן בשלב מאוחר יותר

2. השחלת צנרת והידוק המכסה

השתמשו באומים שהיו או שסופקו בחבילה

ההוראות העדכניות של פיקוד העורף הם שהאומים של התקן "4 וגם "8 הם זהים (אומי M12), אולם יש עדיין מכסים של תקנים ישנים אז הקפידו לשמור את האומים בזמן פירוק המכסה.

עבור התקנה של "2.5 דרך קדח בקיר יהיה על המתקין לשים ג'מבו. התקן לגודל הוא לפחות ברגי M10 (או 3/8 אינצ)

3. השחלת אומי-פלייר ואטמי הטבעת

יש לשים את האטם המתאים לעובי הצינור

השחילו את אטמי הגומי לפי קוטר הצינור ולאחר מכן השחילו את האום-פלייר המתאים. לכל עובי צינור יש את המעבר המתאים (כאשר יש טולרנס של שתי מידות לכל מעבר).

בערכה מסופקים אטמי-טבעת (O-RING) שמתאימים לכל צנרת ולכן בסוף ההתקנה ישארו לכם תמיד כמה ללא שימוש.

4. חיבור הברז

הברז ניתן לחיבור לכל כיוון

הברז מחובר ע"י חיבור רקורד (RECORD) מה שנותן אפשרות לחברו לכל כיוון.

הקפידו להדק את הברז לפי הכיוון המתאים של צנרת ניקוז המזגן

5. מיקום המזגן (גישטלט)

ניתן להסתיר את כל הצנרת מאחורי המזגן

לכל מזגן יש את התצורה של ההתקנה שלו. מומלץ (אבל לא חובה) שכל הצנרת תהיה מוסתרת ע"י המזגן ורק הברז יהיה גלוי לזמן חירום.

גם התקנות שהצנרת לא מוסתרת במלואה יכולות להיות אסתטיות ויפות אם שמים מכסים.

6. הידק את אומי-הפלייר

הידוק ידני מספיק בהחלט !

לאחר שהצינורת מכופפים ואין צורך להזיז אותם ניתן להדק את אומי-הפלייר ובכך לאטום את הממ"ד מכניסת גז. לאחר ההידוק המשיכו לביצוע התקנה סופית של המזגן.

7. סוף ההתקנה

התקנה לאחר חיפוי גבס

רק לשם האסתטיות מומלץ לכסות בגבס אץ המתקן.

חשוב רק לא לכסות את הברז ולהשאירו גלוי לזמן חירום.