Project Description

בקרוב !!!

כל הזמן אנחנו שואפים לשפר את המוצר במחינה טכנולוגית, אסתטית ומחיר ללקוח. אנחנו יודעים שהתקן עידו "3 מתאים מבחינת התקנת מזגן בממ"ד. התקן קטן יותר יהיה יותר עמיד בהדף ורסיסים, יהיה יותר קל להסתרה מבחינה אסתטית וגם יהיה זול יותר מהתקן של "4.

בימים אלו אנחנו שוקדים על הפיתוח שלו ובקרוב נצא עם מוצר לשוק שבתקוה יוזיל את עלות המוצר ויתן פתרון זהה.