Project Description

מהיום גם אפשר להכין לספרינקלרים מעברים בזמן יציקה.

מוצר חדשני בתחום וייחודי לחברת זהר דיוק חוסך עלויות של אנשי איטום לאחר העברת צנרת הספרינקלרים. האיטום עומד בסטנדרטים של לחץ 7.5 בר בגז הליום ובסטנדרטים של עמידות באש מעל 120 דקות.